سالگرد ناپدید شدن ۱۱ شهروند بهائی؛ ۴۳ سال بی‌خبری و وضعیت «اعدام شتاب‌زده» احتمالی

سالگرد ناپدید شدن ۱۱ شهروند بهائی؛ ۴۳ سال بی‌خبری و وضعیت «اعدام شتاب‌زده» احتمالی

بنا بر گزارش پایگاه داده‌های باز ایران، از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی تاکنون «دست‌کم ۲۲۵ بهائی به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.»

 

 

مراجعه به وب‌سایت