"کمبود" امکانات بیمارستانی در استان‌های ایران به روایت آمار رسمی دولت

"کمبود" امکانات بیمارستانی در استان‌های ایران به روایت آمار رسمی دولت

برخی کارشناسان با استناد به آمارهای رسمی دولت ایران هشدار داده‌اند که به غیر از تهران، بیشتر استان‌های ایران به دلیل کمبود امکانات بیمارستانی به ویژه تخت‌های مراقبت‌های ویژه (آی‌‌سی‌‌یو) برای رویارویی با کرونا از آمادگی لازم برخوردار نیستند. پژوهشگران پایگاه داده‌ باز ایران می‌گویند که به طور نمونه در قم هرچند تعداد افراد مبتلا به کرونا ۲۵۳ نفر اعلام شده، تعداد تخت مراقبت‌های ویژه در آن ۵۷ تخت است.

مراجعه به وب‌سایت