فرار میلیاردی سرمایه‌ از ایران؛ استقبال بالای ایرانی‌ها از خرید مسکن در ترکیه

فرار میلیاردی سرمایه‌ از ایران؛ استقبال بالای ایرانی‌ها از خرید مسکن در ترکیه

مقایسه داده‌های بانک مرکزی ایران و مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد شهروندان ایران به نسبت معامله هر هفت خانه در تهران، پولشان را برای خرید یک خانه در این کشور همسایه صرف می‌کنند.

بنا بر گزارش تحقیقی «پایگاه داده باز ایران»، ایرانی‌ها از فروردین تا اسفند سال گذشته در مجموع نزدیک به ۱۱ هزار خانه در ترکیه خریده‌اند در حالی که کل معامله‌های مسکن در «شهر تهران» در سال ۱۴۰۰، بیش از ۷۷ هزار واحد بوده است...

مراجعه به وب‌سایت