‏‫3 گزارش یافته شده است.

برچسب‌ها: تورم

فیلتر نتایج
    پایگاه داده‌های باز ایران روز چهارشنبه چهارم بهمن، گزارش خود را به تورم، اختصاص داده است که در ایران وضعیتی متفاوت با استانداردهای جهانی را تجربه می کند.افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت‌ها در ایران طی چهار دهه گذشته نه تنها در جهان بلکه در مقایسه با...
    اقتصاد ایران، گرانی کالا و خدمات، شرایطی که مردم طی یک سال تجربه کردند، در قالب یک عدد که به درصد اعلام می‌شه، توسط بانک مرکزی به ثبت می‌رسه. تورم سالانه.عددی که اقتصاد دادنان بر پایه‌ی اون و دیگر المان‌ها، می‌تونن به تحلیل اوضاع مردم در آن بازه‌ی...
    از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان پاییز حجم نقدینگی ایران ۲۰ درصد بیشتر شده است؛ یعنی طی ۹ ماه به‌اندازه یک‌پنجم کل پولی که در طول تاریخ در ایران جمع شده، پول تازه خلق شده است. روزی ۱۴۰۰ میلیارد تومان پول تازه، آن‌هم در شرایطی که حجم اقتصادی روزبه‌روز...