سرانه تولید گوشت قرمز در ایران ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۸

سرانه تولید گوشت قرمز در ایران ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۸

بنا بر آمار رسمی دولت ایران، یک سال پیش از انقلاب میزان تولید گوشت حدود دو برابر میزان فعلی یعنی حدود ۷ کیلوگرم به ازای هر ایرانی بوده است. در سال ۱۳۵۶ ایران حدود ۳۵ میلیون نفر جمعیت داشت و مجموع گوشت قرمز تولیدی کشتارگاه‌ها به بیش از ۲۶۵ هزار تن یعنی سرانه ۷ کیلو و ۵۷۴ گرم رسیده بود. این بالاترین رکورد تولید گوشت در ایران به شمار می‌رود. 

این در حالیست که امروزه در ایران ۸۳ میلیون نفری سهم گوشت هر ایرانی به کمتر از ۴ کیلوگرم کاهش یافته است.

مقاله:‌ کاهش بی‌سابقه تولید گوشت در ایران

مراجعه به وب‌سایت