نقشه بیکاری در ایران ۱۳۹۹

نرخ بیکاری به تفکیک استان‌های ایران از بالاترین یعنی ۱۵/۲ درصد در استان لرستان تا پایین‌ترین در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی با ثبت ۶/۲ درصدی در نوسان بوده است. دامنه‌ای ۹ واحد/درصدی که این دامنه نوسانی می‌تواند با میزان سرمایه‌گذاری در این استان‌ها، زیرساخت‌های فراهم برای سرمایه‌گذاری، فرصت‌های شغلی در دسترس، ترکیب جمعیتی استان‌ها، تفاوت‌های اقلیمی و بسیاری از عوامل دیگر مرتبط باشد.

مقاله:‌ افزایش بی‌سابقه شاخص فلاکت در ایران

مراجعه به وب‌سایت