نرخ انتشار کربن ایران بیشتر از ۵ برابر متوسط جهانی

نرخ انتشار کربن ایران بیشتر از ۵ برابر متوسط جهانی

آمار جدید حاکی از میزان بالای تولید دی اکسید کربن توسط ایران به ازای هر هزار دلار تولید ناخالص است.

مراجعه به وب‌سایت