گزارش تحقیقی: جمهوری اسلامی در حال احداث ۷۰ زندان جدید است

گزارش تحقیقی: جمهوری اسلامی در حال احداث ۷۰ زندان جدید است

بر اساس تحقیقات پایگاه داده‌های باز ایران، سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی در حال احداث ۷۰ زندان و ندامتگاه جدید در ایران است و قرار است این مراکز تا سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسند.

مراجعه به وب‌سایت