نتیجه یک پژوهش: ۸۰ درصد ایرانی‌ها آزار کلامی و بدنی را تجربه کرده‌اند

نتیجه یک پژوهش: ۸۰ درصد ایرانی‌ها آزار کلامی و بدنی را تجربه کرده‌اند

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد در ایران از هر ۱۰ نفر، هشت نفر «متلک و مزاحمت بدنی» را تجربه کرده‌اند. بیشترین میزان این نوع آزار در مکان‌های عمومی مانند اماکن تجاری، تفریحی و اداری اتفاق افتاده است.

به گزارش مرکز «داده‌های باز ایران»، در روز چهارشنبه ۱۰ اسفند، در میان کسانی که به فراخوان این مرکز پژوهشی پاسخ داده‌اند، از هر ۱۰ نفر، هشت تن «مزاحمت بدنی» مشهور به «انگولک» و متلک را در «وسایل حمل و نقل و یا ایستگاه‌ها و ترمینال‌های مسافری» تجربه کرده‌اند و متلک شنیده‌اند...

مراجعه به وب‌سایت