بخش دوم: ارز‌بگیران دولتی و بازار دارو

بخش دوم: ارز‌بگیران دولتی و بازار دارو

در قسمت نخست از سه‌گانه‌ی دلارهای ۴۲۰۰ تومانی به این نکته اشاره کردیم که بررسی فهرست ارزبگیران نشون می‌ده مجموع پرداختی به شرکت‌های وابسته به یک خاندان، از دریافتی مجموع شرکت‌های بزرگ داروساز ایرانی بیشتره. در بررسی لیست منتشر شده از دریافت‌کنندگان ارز دولتی در بخش دارو، به چه اعداد و ارقامی دست پیدا می‌کنیم؟

مراجعه به وب‌سایت