تبعات فقر در شهرهای مرزی؛ شیوع خودکشی نوجوانان در استان ایلام

تبعات فقر در شهرهای مرزی؛ شیوع خودکشی نوجوانان در استان ایلام

بررسی‌های پایگاه داده‌های باز ایران بر اساس تازه‌ترین گزارش «شاخص‌های عدالت اجتماعی» در سال ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که «در ظرف ده سال بیش از ۴۰ هزار مرگ ناشی از خودکشی توسط نیروی انتظامی ثبت و ضبط شده است.» این رقم «بیش از دو برابر کل آمار قتل در دهه ۱۳۹۰» است، که کمتر از ۲۰ هزار تن گزارش شده بود.

مراجعه به وب‌سایت