نتیجه یک تحقیق: بودجه «امور دفاعی و امنیتی» در لایحه سال آینده، ۱/۴ برابر آموزش و پرورش عمومی است

نتیجه یک تحقیق: بودجه «امور دفاعی و امنیتی» در لایحه سال آینده، ۱/۴ برابر آموزش و پرورش عمومی است

پایگاه «داده‌های باز ایران» پس از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، اعلام کرده است که اعتباراتی که به «امور دفاعی و امنیتی» اختصاص داده است ۳۸/۵ درصد رشد داشته است.

دولت در لایحه بودجه سال آینده، ۲۷۲/۶ هزار میلیارد تومان اعتبار به «امور دفاعی و امنیتی» اختصاص داده است.

پایگاه «داده‌های باز ایران» حساب کرده است که این رقم ۱/۴ برابر اعتبارات امور آموزش و پرورش عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ است...

مراجعه به وب‌سایت