رسوایی دلارهای ۴۲۰۰ تومانی؛ چرا هیچ کس حاضر به قبول مسوولیت نیست؟

رسوایی دلارهای ۴۲۰۰ تومانی؛ چرا هیچ کس حاضر به قبول مسوولیت نیست؟

در فاصله فروردین ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۹، قیمت هر دلار امریکا در بازار آزاد از حدود شش هزار تومان، به ۱۷ هزار تومان افزایش یافته است. به عبارتی، دلار ۲.۸ برابر شده است. دولت ۴۴ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان داد تا قیمت کالاهای اساسی این قدر افزایش پیدا نکند، در حالی که طبق آمار رسمی، میزان افزایش متوسط قیمت مواد غذایی سبد خانوار در این مدت بیش از ۲.۱ برابر است. فهرست کامل ارز بگیران و میزان ارز دریافتی توسط آن‌ها در جدول اینتراکتیو و قابل جست‌وجو در پایگاه داده‌های باز ایران قابل دسترس است.

مراجعه به وب‌سایت