نرخ تورم ۱۰ ساله - دهه‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۹۰ خورشیدی

نرخ تورم ۱۰ ساله  - دهه‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۹۰ خورشیدی

نمودار زیر تورم تجمیعی ده ساله را از دهه ۱۳۲۰ تا دهه ۱۳۹۰ خورشیدی نشان می‌دهد. 

در میان دهه‌های مختلف بررسی شده، دهه ۴۰ خورشیدی از نظر افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی بهترین وضعیت را به ثبت رسانده و نرخ تورم در این دهه فقط به میزان ۱۵.۸ درصد افزایش یافته است.

مهم‌ترین دلیل افزایش شتابان نرخ تورم در دهه ۷۰ خورشیدی از اجرای سیاست‌های موسوم به سیاست‌های «تعدیل اقتصادی» است که پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق در دستور کار قرار گرفت و با افزایش نسبی قیمت‌ها همراه بود، شوک در بازار ارز و افزایش شدید قیمت انواع ارز و تاثیر آن بر دیگر بازارها و قیمت‌ها را می‌توان بزرگترین عامل افزایش شدید تورم در این دهه دانست که همین جهش نرخ تورم سبب شد تا سیاستگذاران برنامه تعدیل ساختاری را ناتمام رها کند، هرچند که رکورد تاریخی تورم سالانه از زمان ثبت نرخ تورم نیز در سال ۱۳۷۹ با ثبت تورم ۴۹.۴ درصدی رقم خورد.

تورم دهه ۹۰ خورشیدی عموما ناشی از رشد نقدینگی و پایه پولی است که ریشه اصلی آن را باید در چگونگی تامین منابع ریالی دولت جست‌وجو کرد، ضمن آنکه تحمیل تنگناهای مالی از مسیر اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی در تشدید این وضعیت اثر قابل توجهی بر جای گذاشتند.

مقاله:‌ تورم در ایران: ۱۸۰ هزار درصد پس از انقلاب

مراجعه به وب‌سایت