نگاه تصویری کلی از وضعیت کشور

نگاه تصویری کلی از وضعیت کشور

سامانه «داده» تلاش می‌کند تا نمایی کلی از برخی شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، در سطح استانی ارائه کند. هدف «داده» خوانایی آمارها و داده‌های رسمی است؛ مخاطبان می‌توانند با یک نگاه تصویری کلی از وضعیت کشور به دست آوردند و وضعیت هر استان را با سایر استان‌ها مقایسه کنند. این سامانه همچنین، مجموعه‌ای از داده‌های دسته‌بندی شده را در اختیار پژوهشگران و روزنامه‌نگاران قرار می‌دهد که هر کدام می‌تواند دست‌مایه پژوهش‌ها یا گزارش‌های رسانه‌ای شود. اقدامی که باعث گسترش بیشتر «پرسشگری» و «آگاهی‌بخشی» و «ترویج اطلاعات معتبر» در جامعه ایران می‌شود.

مراجعه به وب‌سایت