متوسط تولید روزانه نفت در سال ۲۰۱۹

متوسط تولید روزانه نفت در سال ۲۰۱۹

جدول شماره ۱، از گزارش "بررسی آماری شرکت نفت و گاز بی‌پی bp سال ۲۰۲۰ مربوط به انرژی در جهان" در یک مقایسه سریع از میزان تولید نفت بین این شش کشور نشان می‌دهد که ایران یکی از کمترین میزان‌های تولید نفت را دارد.

مقاله:‌ دود شدن میلیاردها دلار در مشعل سوزی گاز میادین نفتی ایران

مراجعه به وب‌سایت