ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران از ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۹

ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران از ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۹

در جدول و نمودار زیر حداقل دستمزدهای سالانه یک بار بر اساس متوسط قیمت دلار در همان سال معادل‌سازی و یک‌بار با قیمت ثابت دلار در سال ۲۰۲۰ سنجیده شده است. روشن است که ارزش دستمزد بر اساس برابری نرخ دلار در سال‌هایی که با شو‌ک‌های قیمتی ارز روبرو بودیم به شدت کاهش یافته است. تجربه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ و همین‌طور شوک ارزی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از جمله سال‌هایی است که ارزش حداقل دستمزد کارگران بر مبنای برابری نرخ دلار به شدت کاهش یافته است.

چنین شوک‌های ارزی پیشتر نیز در سال ۱۳۷۴ اتفاق افتاده بود و اثر آن در ارزش حداقل دستمزد بر مبنای نرخ برابری دلار در این جدول قابل مشاهده است که چگونه این شوک‌های ارزی، ارزش واقعی دلاری حداقل دستمزدها را تنزل داده‌است.

مقاله:‌ نیم قرن تلاش‌ نافرجام; قدرت خرید کارگر ایرانی به پایین‌ترین سطح رسیده است

مراجعه به وب‌سایت