شدت شعله‌ور شدن گاز ایران و نیجریه از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵

شدت شعله‌ور شدن گاز  ایران و نیجریه از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵

همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، نیجریه شدت مشعل‌سوزی خود را از حدود ۲۰ (مترمکعب گاز / بشکه نفت) در سال ۲۰۰۸ به حدود ۹ (مترمکعب گاز / بشکه نفت) در سال ۲۰۱۵ کاهش داده است، یعنی کاهش بیش از نصف در طول هفت سال. با در نظر گرفتن معضلات بزرگ امنیتی در دلتای نیجر (منطقه اصلی تولید کننده در نیجریه، به نوعی معادل خوزستان ایران) این موفقیت بسیار چشمگیری به حساب می‌آید.

این در حالیست که ایران در همان دوره زمانی شدت مشعل‌سوزی حدود ۳۰٪ افزایش یافت. در گزارش مجلس تشخیص داده شد که قبل از اینکه بتوانیم شاهد کاهش مشعل‌سوزی باشیم، مشکلات ساختاری در ایران باید اصلاح شود. به عنوان مثال در نیجریه، بخش خصوصی محلی و همچنین شرکت‌های نفتی بین‌المللی وجود دارند که برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جمع‌آوری و استفاده از گاز (مانند تولید برق توسط گاز) مشوق‌های اقتصادی دریافت می‌کنند. علاوه بر این برای آن دسته از شرکت‌هایی که مشعل‌سوزی خود را کاهش نمی‌دهند، جریمه‌هایی در نظر گرفته شده است. 

مقاله:‌ دود شدن میلیاردها دلار در مشعل سوزی گاز میادین نفتی ایران

مراجعه به وب‌سایت