نقشه پروژه‌های بین‌المللی شرکت کیسون

کیسون یک شرکت پیمانکار اجرایی خصوصی است که در سال ۱۳۵۳ تاسیس گردیده است. مدیران این شرکت آن را «بزرگترین شرکت بخش خصوصی ایران» توصیف کرده‌اند. 

شرکت کیسون با خدمات ساخت و مهندسی در پنج حوزه نفت، گاز و صنعت، سد و مدیریت منابع آب، خانه‌سازی و توسعه شهری، عمرانی، و سامانه‌ حمل ونقل ریلی  فعالیت می‌کند. پروژه‌های بین‌المللی این شرکت شامل چندین پروژه عمرانی و ساختمانی بزرگ از عراق تا ساخت مجتمع مسکونی ده‌هزار واحدی در ونزوئلا و چندین کشور دیگر در آفریقا و آسیای‌ میانه هستند. نقشه زیر تعداد و مکان پروژه‌های بین‌المللی شرکت کیسون را نشان می‌دهد.

مقاله:‌ مونوریل قم: پروژه ۲۲۰ میلیارد تومانی ناتمام

مراجعه به وب‌سایت