حداقل دستمزد به نسبت متوسط هزینه ماهانه خانوار شهری از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۹۸

حداقل دستمزد به نسبت متوسط هزینه ماهانه خانوار شهری از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۹۸

بررسی دوره زمانی گسترده‌تر حداقل دستمزد کارگران و متوسط هزینه خانوارهای شهری که در نمودار زیر به تصویر کشیده شده نشان می‌دهد که این حداقل دستمزد در نیم قرن گذشته هیچگاه نتوانسته است حتی تا ۴۰ درصد میانگین هزینه یک خانوار شهری را پوشش دهد.

مقاله:‌ نیم قرن تلاش‌ نافرجام; قدرت خرید کارگر ایرانی به پایین‌ترین سطح رسیده است

مراجعه به وب‌سایت