تعداد موارد ابتلا به ویروس کرونا تا ساعت ۷ شب سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

تعداد موارد ابتلا به ویروس کرونا تا ساعت ۷ شب سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

مقاله: نقشه شیوع کرونا در ایران و مقایسه آن با امکانات بیمارستانی

مراجعه به وب‌سایت