نرخ رسمی تورم کالا و خدمات مصرفی در ایران - ۱۳۱۵ تا ۱۳۹۹

نمودار و جدول زیر نرخ تورم سالانه شاخص بهای کالا و خدمات را در فاصله سال‌های ۱۳۱۵ -۱۳۹۹ نشان می‌دهد. 

بر اساس اعلام بانک مرکزی از شاخص تورم در این دوره زمانی، بالاترین نرخ تورم تاریخی در اواخر جنگ جهانی دوم ثبت شده در سال ۱۳۲۲ رقم خورد که نرخ تورم سالانه ۱۱۰.۵ درصد اعلام شد. پایین‌ترین نرخ تورم سالانه نیز در این دوره زمانی مربوط به سال ۱۳۲۹ خورشیدی است که بانک مرکزی نرخ تورم این سال را منفی ۱۷.۲ درصد گزارش کرد. 

مقاله:‌ تورم در ایران: ۱۸۰ هزار درصد پس از انقلاب

مراجعه به وب‌سایت