حداقل دستمزد یک کارگر معادل چند کیلو گوسفند و بره پرواری است؟

حداقل دستمزد یک کارگر معادل چند کیلو گوسفند و بره پرواری است؟

با استفاده از این آمار می‌توان ارزش حداقل دستمزد را به متوسط قیمت یک کیلو گوسفند و بره پرواری در فاصله سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۸ حساب کرد و گفت ارزش حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۸ به یکی از پایین‌ترین ارقام در ۴۰ سال گذشته رسیده و به خصوص در ۱۵ سال گذشته سقوط بسیار شدیدی داشته است. چنانکه از معادل ۷۵ کیلو گوسفند و بره پرواری به ۳۷ کیلوگرم سقوط کرده‌ است. 

نمودار و جدول زیر نشان می‌دهد در زمان وقوع بحران‌هایی نظیر جنگ در دهه ۶۰ و بحران اقتصادی اواخر و دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ و همین طور بحران شدید بعد از سال ۱۳۹۷ قدرت خرید حداقل دستمزد در ایران به طرز محسوسی کاهش پیدا کرده است. 

مقاله:‌ نیم قرن تلاش‌ نافرجام; قدرت خرید کارگر ایرانی به پایین‌ترین سطح رسیده است

مراجعه به وب‌سایت