علل نامعلوم مرگ در استان تهران

علل نامعلوم مرگ در استان تهران

اگر چه سازمان آمار هر ساله، آماری از دلایل مرگ و میر و تعداد آن‌ها در نقاط مختلف کشور ارائه می‌دهد، اما در این مطلب می‌بینیم که در طبقه‌بندی این عوامل، «عوامل بد تعریف شده و مبهم» نیز وجود دارد. در ۱۶ شهرستان استان تهران تفاوت سهم این عامل چشمگیر بوده و حاکی از عدم توزیع یکسان امکانات و نداشتن نظام ثبت دقیق علل فوت است.

مراجعه به وب‌سایت