رشد خطرناک بدهی دولت به نظام بانکی

رشد خطرناک بدهی دولت به نظام بانکی

بررسی بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی نشان می‌دهد علی‌رغم ظاهر با ثبات وضعیت اقتصادی و کنترل تورم در دوره دولت حسن روحانی اتفاقی در نظام بانکی، یعنی یکی از اصلی‌ترین منابع تامین مالی اقتصاد ایران، در حال رخ دادن بوده است. آیا دولت بدهکار و بدهکارتر می‌شود؟

مراجعه به وب‌سایت