ردپای همشهریان هم‌رزم «میدان» در ستاد بازسازی عتبات عالیات

ردپای همشهریان هم‌رزم «میدان» در ستاد بازسازی عتبات عالیات

ستاد بازسازی عتبات عالیات.

ساختار تشکیلاتی‌ای پیچیده که از منصوبان رهبر نظام تا همشهریان و همرزمان قاسم سلیمانی از اعضای اصلی اون هستند.

با پروژه‌های عظیم و گردش مالی‌‌ای مبهم‌؛ ستادی که فروردین گذشته، ایالات متحده، در راستای برنامه‌ مقابله با تروریسم و با اتهام پولشویی وارد فهرست تحریمی‌اش کرده.

بیش از ۲۰۰ پروژه در عراق و سوریه انجام داده، در مناطق عمدتا شیعه نشین.

از مرمت و توسعه‌ی حرم‌های متبرک شیعیان در عراق و سوریه گرفته تا پروژه‌های بزرگ آبرسانی و احداث و تجهیز نانوایی در عراق.

در هزار توی ستاد بازسازی عتبات عالیات چه می‌گذرد؟ گزارش آناهیتا بابایی بر پایه‌ی برآوردهای پایگاه داده باز ایران.

مراجعه به وب‌سایت