ارزش دستمزد کارگران در نیم قرن گذشته چقدر کم شده است؟

ارزش دستمزد کارگران در نیم قرن گذشته چقدر کم شده است؟

سقوط حداقل دستمزد به زیر ۱۰۰ دلار

گزارش تازه پایگاه داده‌های باز ایران که نسخه‌ای از آن در اختیار «ایران وایر» قرار گرفته نشان می‌دهد که ارزش دلاری حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال گذشته به زیر ۸۵ دلار سقوط کرده است؛ هنوز معلوم نیست ارزش دلاری حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰ در سال آینده چقدر باشد؛ اما اگر به فرض قیمت دلار در سال جاری در محدوده فعلی باقی بماند، باز هم ارزش حداقل دستمزد بیش از ۱۰۰ دلار نخواهد بود و اگر قیمت دلار کمی بیشتر شود، به زودی به زیر ۱۰۰ دلار سقوط خواهد کرد.

مراجعه به وب‌سایت