نتایج یک نظرسنجی؛ افزایش حضور زنان بی‌حجاب در عرصه‌های عمومی

نتایج یک نظرسنجی؛ افزایش حضور زنان بی‌حجاب در عرصه‌های عمومی

عمومی‌تر شدن «حجاب اختیاری» یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های کوتاه‌مدت اعترض‌های سراسری چهار ماه گذشته در ایران است.

گزارش‌ها و قرائن و شواهد بسیاری حکایت از آن دارند که پدیده حضور زنان بدون «حجاب اجباری» در عرصه‌های عمومی در چهار ماه اخیر افزایش قابل توجهی داشته و جامعه هم نه‌ تنها از آن استقبال کرده بلکه حاکمیت نیز توان و امکان برخورد با این سیل عظیم را نداشته است.

نتایج نظرسنجی سایت «داده‌های باز ایران» که با شرکت بیش از پنج هزار و ۵۰۰ نفر از ۲۶ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱ انجام شده است نیز این تحول رو به رشد اجتماعی را در ماه‌های اخیر تایید می‌کند. این گزارش خلاصه‌ای از نتایج این نظرسنجی است...

مراجعه به وب‌سایت