داده‌های باز ایران: سالانه ۲۱ هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع کشور در آتش می‌سوزد

داده‌های باز ایران: سالانه ۲۱ هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع کشور در آتش می‌سوزد

در حالی که آتش‌سوزی گسترده در مریوان ۳۰۰ هکتار از جنگل‌های زاگرس را از بین برده است پایگاه «داده‌های باز ایران» در گزارشی نوشته است: «این اولین و بزرگ‌ترین آتش‌سوزی جنگل‌ها در ایران نیست» و سالانه ۲۱ هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع ایران در آتش می‌سوزد.

به نوشته پایگاه داده‌های باز ایران طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۰۳ هزار هکتار از جنگل‌ها و ۱۲۵ هزار هکتار از مراتع ایران در اثر آتش سوزی از بین رفته‌اند.

مراجعه به وب‌سایت