پایگاه داده‌های باز ایران؛ آمار بازدید «راهیان نور» جعلی است

پایگاه داده‌های باز ایران؛ آمار بازدید «راهیان نور» جعلی است

پایگاه داده‌های باز ایران در گزارشی به بررسی آمار سالانه بازدید «راهیان نور» از مناطق جنگی پرداخت و با مقایسه آمارهای رسمی در سایر بخش‌ها از جمله حمل و نقل جاده‌ای؛ آمارهای مراجع ذیربط را «به شدت اغراق آمیز و عددسازی شده» اعلام کرد.

این پایگاه نوشت که مرکز آمار ایران در سالنامه آمار خود میزان بازدید از مناطق جنگی را برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بیش از ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرده است که با واقعیت‌های آماری در سایر بخش‌ها همخوانی ندارد.

مراجعه به وب‌سایت