بیش از یک‌سوم کشاورزان بی‌سواد هستند

بیش از یک‌سوم کشاورزان بی‌سواد هستند

مهندسان کشاورزی در ایران کجا هستند؟ وزارت جهاد کشاورزی تا چه اندازه از این مهندسان بهره می‌برد و تا چه اندازه سیسان‌های حمایتی را در دستور کار خود قرار می‌دهد؟

مراجعه به وب‌سایت