در زمستان امسال در هر ۱۴ساعت یک نفر در کشور اعدام شد

در زمستان امسال در هر ۱۴ساعت یک نفر در کشور اعدام شد

جمهوری اسلامی به عنوان یکی از حکومت‌هایی‌ست در جهان، که مجازات اعدام در قوانین آن لحاظ شده و بعد از چین بالاترین رکورد اعدام‌های ثبت شده در جهان را دارد...

مراجعه به وب‌سایت