گزارش پایگاه داده‌های باز ایران از آمار جعلی بازدید راهیان نور

گزارش پایگاه داده‌های باز ایران از آمار جعلی بازدید راهیان نور

بررسی آمار سالانه بازدید «راهیان نور» از مناطق جنگی توسط «پایگاه داده‌های باز ایران» در مقایسه با آمارهای رسمی در سایر بخش‌ها از جمله حمل‌و‌نقل جاده‌ای، حاکی از آمارسازی درباره این بازدیدهاست.

پایگاه داده‌های باز ایران این آمارها را «به‌شدت اغراق آمیز و عددسازی شده» توصیف کرده و نوشته است که براساس گزارش مرکز آمار ایران، میزان بازدید از مناطق جنگی برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بیش از ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرده است. رقمی که با واقعیت‌های آماری در سایر بخش‌ها همخوانی ندارد.

مراجعه به وب‌سایت