کاهش مصرف موادغذایی: خودخواسته یا اجباری؟

کاهش مصرف موادغذایی: خودخواسته یا اجباری؟

مطلب پیش‌‌‌روی داده‌های منتشر شده از طرف مراجع رسمی آماری مقدار کاهش و افزایش مصرف انواع خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات را طی یک دهه اخیر در بین خانوارهای ساکن در مناطق شهری نشان می‌دهد. سپس در ادامه از تاثیر یارانه‌ها بر روی قیمت مواد غذایی سخن می‌گوید.

مراجعه به وب‌سایت