بودجه دولت‌های روحانی و احمدی‌نژاد؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها

بودجه دولت‌های روحانی و احمدی‌نژاد؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها

در مطلب پیش‌روی روند مصارف بودجه طی دوره هشت‌ساله ۱۳۸۸ خورشیدی تا ۱۳۹۵ با این هدف مورد بررسی قرار می‌گیرد که تغییر روند اختصاص بودجه به بخش‌های اصلی در دو دولت حسن روحانی و محمود احمدی‌نژاد روشن شود.

مراجعه به وب‌سایت