سیاست سرکوب: تخصیص بودجه «شش هزار میلیاردی» به زندان‌ها، سه و نیم برابر بودجه پنج دانشگاه‌ بزرگ

سیاست سرکوب: تخصیص بودجه «شش هزار میلیاردی» به زندان‌ها، سه و نیم برابر بودجه پنج دانشگاه‌ بزرگ

براساس نتایج یکی از تحقیقات «پایگاه داده‌های باز ایران» پولی که از بودجه عمومی به سازمان زندان‌ها تزریق می‌شود، به حدود ۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد که بیش از ۵ هزار میلیارد تومان آن اعتبارات جاری و هزینه‌های روزمره زندان‌هاست. این بودجه ۳/۵ برابر مجموع اعتبارات هزینه‌ای پنج دانشگاه بزرگ تهران است.

...

مراجعه به وب‌سایت