سرنوشت استارتاپ‌هایی که محدود می‌شوند؛ از تسلیم تا مهاجرت از ایران

سرنوشت استارتاپ‌هایی که محدود می‌شوند؛ از تسلیم تا مهاجرت از ایران

در گزارش پژوهشی دیگری، وب‌سایت «داده‌های باز ایران» در بهمن پارسال اعلام کرد که اختلال اینترنت از اول مهر تا پایان دی، بین «۴۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان» خسارت به بار آورد که با در نظر گرفتن اثر تورم ۴۰ درصدی آن زمان افزایش دامنۀ این خسارت‌ها تا حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان نیز برآورد شد.

مراجعه به وب‌سایت