جمهوری اسلامی ایران و مساله پیچیده غذای دام

جمهوری اسلامی ایران و مساله پیچیده غذای دام

غذای دام یکی از مسایل بنیادی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است. سالانه حجم زیادی از پول و منابع ارزی کشور صرف واردات و توزیع نهاده‌های دامی در کشور می‌شود؛ پولی که بر اساس شواهد و قرائن، در معرض شبهه و ظن فساد، انحصارگرایی، رانت و حیف و میل منابع ارزی و سرمایه‌های ملی قرار دارد. در سال‌های گذشته، تجارت غذای گاو و گوسفند بیش از هر کالای دیگری، بالاترین سهم از تجارت خارجی را به خود اختصاص داده است. درباره «غذای دام» چه می‌دانیم؟

مراجعه به وب‌سایت