قدرت خرید کارگر ایرانی به پایین‌ترین سطح در نیم قرن گذشته رسیده

قدرت خرید کارگر ایرانی به پایین‌ترین سطح در نیم قرن گذشته رسیده

پنجاه ساله حداقل دستمزد کارگر، به جهت تضمین قدرت خرید قشری از جامعه/ که به طور سنتی، کمترین درآمد را داشته‌اند، تعیین میشه.

بر پایه‌ی ماده‌ی ۴۱ قانون کار، حقوق، دستمزد و مزایا و عیدی کارگر باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه بشه و متناسب با تامین نیازهای خانوار باشه.

اما در عمل چه؟ حقیقت روزگار سپری شده‌ی خانوارهای کارگری چیست و دورنمای ۱۴۰۰ به چه صورته؟

قدرت خرید کارگر ایرانی به پایین‌ترین سطح در نیم قرن گذشته رسیده/ بخشی از آخرین برآورد پایگاه داده باز ایران از وضعیت حداقل دستمزد کارگری/ که در اختیار اتاق‌خبر منوتو قرار گرفته.

مراجعه به وب‌سایت