امیر رشیدی: فیلترینگ برای نزدیکان جمهوری اسلامی نان و آب زیادی دارد

امیر رشیدی: فیلترینگ برای نزدیکان جمهوری اسلامی نان و آب زیادی دارد

پایگاه «داده‌های باز ایران» در یک گزارش تحلیلی تخمین زده است که قطعی و اختلال اینترنت در چهار ماه گذشته ده‌ها هزار میلیارد تومان به اقتصاد ایران زیان وارد کرده است...

مراجعه به وب‌سایت