گزارش تحقیقی: درآمد حاصل از فروش گاز مایع ایران «گم شده»‌ است

گزارش تحقیقی: درآمد حاصل از فروش گاز مایع ایران «گم شده»‌ است

پایگاه «داده‌‌های باز ایران» در گزارشی تحقیقی به بررسی عدم شفافیت در اعلام درآمدهای حاصل از فروش گاز مایع ایران پرداخته است...

مراجعه به وب‌سایت