گزارش تحلیلی: ساختار «نهاد سرکوب» جمهوری اسلامی و سهم آن از بودجه کشور

گزارش تحلیلی: ساختار «نهاد سرکوب» جمهوری اسلامی و سهم آن از بودجه کشور

پایگاه داده باز ایران در گزارشی تحلیلی به بررسی بودجه دستگاه «سرکوب» حکومت جمهوری اسلامی پرداخته است.

بنا بر این گزارش، بودجه دستگاه سرکوب عمدتا در چند مسیر - شامل زمینه‌سازی فرهنگی و ایدئولوژیک سرکوب از طریق صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی، و نهادهای اطلاعاتی سرکوب - هزینه می‌شود...

مراجعه به وب‌سایت