گزارش تحقیقی؛ ترکیب شیمیایی سمی در هوای آلوده ایران با مدیریت ضعیف در بخش انرژی

گزارش تحقیقی؛ ترکیب شیمیایی سمی در هوای آلوده ایران با مدیریت ضعیف در بخش انرژی

مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرده است که هر سال حدود ۴۰ هزار نفر در کشور به دلیل غلظت آلایندگی ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در هوا جان خود را از دست می‌دهند، که این رقم، معادل ۱۰ درصد کل فوتی‌ها است.

یکی از خطرناک‌ترین آلاینده‌ها در هوای ایران، دی‌اکسید گوگرد است.

تحقیقات پایگاه «داده‌های باز ایران» میزان گوگرد بنزین و گازوئیل را در ایران و اروپا مقایسه کرده است...

مراجعه به وب‌سایت